Instrukcije za instaliranje Node.js

Preuzmite poslednju LTS verziju Node.js za vaš operativni sistem, sa stranice https://nodejs.org/en/download/.

Prilikom instalacije, koristite podrazumevane opcije. Na slikama koje slede, možete videti koje opcije treba izabrati, na svakom od ponuđenih ekrana.

Nakon instalacije, potrebno je napraviti izmene tako da Node.js bude vidljiv celom sistemu. Na narednim slikama možete videti koje je korake potrebno preduzeti.

Uputstva za instalaciju potrebnog softvera: GIT Visual Studio Node.js WebStorm
Imate neku nedoumicu?
Ne oklevajte, kontaktirajte nas!

Budite u toku sa kursevima i edukacijama koje organizujemo!