Online kurs automatizacije API testiranja

U toku je rad sa 1. grupom polaznika.
Poslednji put ažurirano: 07.11.2023.

Photo by: Goran Ivoš.

API je svuda oko nas: mobilne aplikacije ga koriste, mnogi veb sajtovi koriste razne usluge drugih servisa uz pomoć API, pametni uređaji u našim domovima komuniciraju uz pomoć API. Da bi sva ta komunikacija tekla glatko, važno je dobro testirati ovu funkcionalnost. Upravo iz ovog razloga je oblast API testiranja izuzetno važna.

Šta je uopšte API? Skraćenica od Application Programing Interface - API predstavlja svojevrsni ugovoreni komunikacioni protokol između različitih aplikacija. Ovaj komunikacioni protokol omogućava aplikacijama da komuniciraju međusobno, razmenjuju podatke i funkcionalnosti, i omogućavaju razna proširenja koja bi bez API bila teška ili čak i nemoguća.

Cilj ovog kursa je da vam prenese neophodne veštine pomoću kojih ćete moći da se samostalno uhvatite u koštac sa automatskim testiranjem API funkcionalnosti.

Jedino predznanje koje ovaj kurs zahteva je osnovna računarska pismenost, odnosno znanje korišćenja računara. Sve ostalo što je vezano za testiranje softvera i kontrolu kvaliteta, naučićemo Vas na ovom kursu.

Kurs traje tri meseca, i sastoji se od tri celine:
- Java programski jezik za potrebe QA (osnove, OOP)
- API (pojam, parametri, zaglavlja, autentifikacija)
- Automatizacija API testiranja (TestNG, jUnit, RestAssured, asertacije)

Svi časovi se održavaju uz pomoć aplikacije Zoom, koja je namenjena online sastancima i konferencijama. Časovi se snimaju, i možete ih pogledati kada god želite, koliko god puta želite. Sav neophodan materijal će Vam biti dostupan u PDF formatu, a sav potreban softver ćete instalirati i podesiti uz pomoć predavača.

Polaznici na kraju kursa dobijaju uverenje o završenom kursu sa specifikacijom tema koje su obradili.

Plan rada:

 • Priprema radnog orkuženja
 • Zdravo svete, naš prvi projekat
 • Pokretanje projekta
 • Promenljive, konstante, tipovi podataka
 • Osnove jezika, operatori, uslovi, petlje
 • Metodi
 • Presretanje grešaka
 • Klase i objekti
 • Static ključna reč
 • Enkapsulacija
 • Apstrakcija
 • Nasleđivanje
 • Polimorfizam
 • Overriding
 • Super ključna reč
 • Interfejs
 • Rad sa datumima i vremenom
 • ArrayList
 • HashMap
 • Iteratori
 • Rad sa fajlovima
 • Instalacija i podešavanje
 • Osnovna upotreba GIT
 • Šta je API, pojam, namena
 • API putanje
 • API metode
 • Parametri (body, query)
 • API zaglavlja (headers)
 • Autentikacija i autorizacija
 • Testing framework, TestNG i jUnit
 • Maven postavke za testiranje
 • Pokretanje testova
 • Asertacije i validacija
 • Parametrizacija
 • Korišćenje POJO
 • RestAssured za testiranje API
 • Vežba
Cena: 13.500 RSD mesečno Trajanje: 3 meseca, 2 puta sedmično Fond časova: 25 časova u trajanju od 2h Termini časova:
utorak, od 20:00 do 22:00
četvrtak, od 20:00 do 22:00
Online Praktičan rad Uverenje o završenom kursu Odloženo gledanje snimka predavanja E-Mail komunikacija sa predavačima
Uputstva za instalaciju potrebnog softvera: GIT Java Maven IntelliJ
Imate neku nedoumicu?
Ne oklevajte, kontaktirajte nas!

Budite u toku sa kursevima i edukacijama koje organizujemo!