Instrukcije za instaliranje Gita

Preuzmite poslednju verziju Gita za vaš operativni sistem, sa stranice https://git-scm.com/downloads.

Prilikom instalacije, koristite samo podrazumevane opcije, a kao podrazumevani editor, izaberite Nano. Na slikama koje slede, možete videti koje opcije treba izabrati, na svakom od ponuđenih ekrana.

Napomena: Usled razlike u verzijama, moguća su odstupanja u ekranima i opcijama.

Uputstva za instalaciju potrebnog softvera: GIT Visual Studio Node.js WebStorm
Imate neku nedoumicu?
Ne oklevajte, kontaktirajte nas!

Budite u toku sa kursevima i edukacijama koje organizujemo!